SSM

 1. Elaboram instrucţiuni proprii de aplicare a instrucțiunilor de securitate şi sănătate în muncă, în funcţie de particularităţile proceselor de muncă din organizaţie, de riscurile de accidente şi îmbolnăviri profesionale.

 2. Elaboram tematici pentru toate fazele de instruire, stabilim periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asiguram informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; verificam cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite.

 3. Elaborăm programul de instruire-testare la nivelul unităţii.

 4. Asigurăm efectuarea instruirii şi informării personalului în probleme de SSM.

 5. Verificăm cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului.

 6. Identificăm echipamentele individuale de protecţie necesare şi întocmim necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie.

 7. Stabilim zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legale.

 8. Asigurăm luarea măsurilor stabilite de angajator pentru protecţia grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze sau care alăptează, tineri, persoane cu dizabilităţi).

 9. Ținem evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

 10. Colaborăm cu dumneavoastra în vederea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi instruirea tuturor lucrătorilor pentru aplicarea lui.

 11. Comunicăm şi cercetăm evenimentele, înregistrăm şi ţinem evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalăm, cercetăm, declarăm şi raportăm bolile profesionale.

 12. Asigurăm identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă, ţinând seama de natura activităţilor din firmă.

 13. Întocmim un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii.


Pentru mai multe informații vă rugăm să ne scrieți un mesaj sau să ne contactați telefonic!