Domenii de activitate

SSM

Elaboram instrucţiuni proprii de aplicare a instrucțiunilor de securitate şi sănătate în muncă, în funcţie de particularităţile proceselor de muncă din organizaţie, de riscurile de accidente şi îmbolnăviri profesionale. Elaboram tematici pentru toate fazele de instruire, stabilim periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asiguram informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; verificam cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite. Elaborăm programul de instruire-testare la nivelul unităţii.

...

Resurse umane

Organizăm şi derulăm operaţiunile de evidenţă a personalului în cadrul firmei: • Asigurăm întocmirea contractelor individuale de muncă; • Efectuăm înregistrările în REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților); • Gestionăm și răspundem de documentele de evidenţă a contractelor de muncă; • Răspundem de modul de arhivare şi de păstrare a contractelor de muncă şi a documentelor de personal; Primim şi analizăm cereri / reclamaţii ale salariaţilor în domeniul resurselor umane propunând soluţii pentru rezolvarea acestora.

...

Salarizare

Întocmim ştatele lunare de salarii, întocmim și depunem declarația D112: • Calculăm drepturile salariale conform pontajului, contractelor de muncă, politicii firmei şi legislaţiei în vigoare. • Calculăm indemnizaţiile pentru concedii medicale, concedii pre/postnatale, concedii de îngrijire copil. • Calculăm orele suplimentare, primele şi reţinerile. • Întocmim planificarea concediilor de odihnă a salariaților. Întocmim fişiere/ordine de plată pentru achitarea taxelor salariale. Asigurăm completarea şi transmiterea formalităţilor necesare către bancă pentru întocmirea cardurilor de salarii.

...

Situații de urgență

Realizăm acte de autoritate (dispoziții), tematica, instrucțiuni specifice, etc. Pentru mai multe informații vă rugăm să ne scrieți un mesaj sau să ne contactați telefonic!

...

Gestiunea deșeurilor

Realizăm registrul de evidență a deșeurilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să ne scrieți un mesaj sau să ne contactați telefonic!

...